Általános felhasználási feltételek a colorcrew.hu oldalon található tartalmakra

Az alábbi általános felhasználási feltételeket elfogadom:

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN ALKALMAZOTT FOGALMAK

TARTALOM A jelen felhasználási feltételekben a „Tartalom” megjelölés alatt a honlapon található összes szöveges, grafikai és állóképes tartalom értendő, függetlenül annak letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon történő elérhetőségétől.

A ColorCrew EPS Kft. a Tartalom kiadója.

FELHASZNÁLÓ A jelen felhasználási feltételekben “Felhasználó” az, aki természetes személyként vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság képviseletre jogosult tagjaként a ColorCrew.hu honlapot meglátogatta és ezzel a jelen felhasználási feltételeket elfogadta.

Felhasználó a ColorCrew logót annak arányainak megtartásával szabadon méretezheti az olvashatóság és felismerhetőség határain belül, de azzal nem hitelesíthet más, nem a ColorCrew.hu-tól származó információt, illetve használatával nem élhet vissza, nem használhatja kereskedelmi illetve más célokra.

A TARTALOM FELHASZNÁLÁSA

MÉDIAFELHASZNÁLÁS A honlapon található tartalmak médiatájékoztatás keretei között használhatók fel, az attól eltérő felhasználás – különösen ide értendők a promóciós, vagy egyéb mindennemű reklámcélú felhasználás esetei tiltottak kivéve ha a ColorCrew EPS Kft. írásos beleegyezést nem ad.

A HONLAP SZÖVEGES TARTALMAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS KITÉTELEK

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy

a Szolgáltatótól átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre;

a Tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl (a felhasználási platformon kívüli megjelenítés eseteitől eltekintve)

részben, vagy egészében nem tárolja,

adatbázist, archívumot nem képez,

illetve azt nem teszi hozzáférhetővé

A HONLAP ÁLLÓKÉPES TARTALMAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS KITÉTELEK

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy

a Szolgáltatótól átvett fotókat „ColorCrew” jelzéssel colorcrew logoval közli.

a fényképfelvétel(ek) és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát – szereplőit – sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással) sem más módon nem változtatja meg, valamint a közlés során kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására..

A HONLAPTARTALMAK FELHASZNÁLÁSÁNAK KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSRE IRÁNYULÓ KORLÁTOZÁSA

A Tartalmat Szolgáltató ellenszolgáltatás nélkül teszi elérhetővé. Ezért Szolgáltató kifejezetten tiltja, hogy a honlap tartalmát a FELHASZNÁLÓ profitszerzés vagy más reklám célokkal felhasználja.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak gyanúja esetén Felhasználót a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárja és az esetleges felhasznált ColorCrew.hu-ról származó tartalmakat eltávolíttatja.

VÉDJEGYEK ÉS LOGÓK HASZNÁLATA A honlapon található mindennemű logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll. Szolgáltató kifejezetten nem engedélyezi, és tiltja a honlap grafikai elemeinek, védjegyeinek másolását, tükrözését, felhasználását.